Akademie i Departamenty PTE
Data: 28-03-2011 o godz. 16:24:13
Temat: pte


AKADEMIA SZKOŁA MISTRZÓW I ĆWICZEŃ.
  Akademia szkoła rozwoju zainteresowań; naukowych, badawczych i osobistych.
Akademie PTE
: -Budownictwa Pasywnego i zeroenergetycznego, -Efektywności Energetycznej, Energii Odnawialnej. Konto bankowe PTE: 53 2130 0004 2001 0564 1519 0001.
Departamenty PTE: e-mail

Lp.
Departament
Lp.
Departament
1 Audytów i certyfikatów
8
Kamer termowizyjnych
2
Budownictwa zero energetycznego 9
Nieruchomości
3
Certyfikatów ETV
10
Pomp ciepła
4
Domów zero energetycznych drewnianych
11
Rekuperacji
5
Energetyki odnawialnej
12
Termowizji
6
Funduszy unijnych
13
Współpracy 
7
Gospodarki przestrzennej
14
Zarządzania Energią


PTE: Inspiruje, koordynuje, realizuje, optymalizuje :
Dla realizacji postawionego celu, PTE organizuje:

1. Szkolenia na poziomie podstawowym i zaawansowanym,
2. Nauczanie zawodowe i średnie,
3. Studia I, II stopnia i podyplomowe,
4. Konferencje i seminaria,
5. Prezentacje materiałów budowlanych, od fundamentu po dach, spełniających wymagania budownictwa pasywnego,
6. Prezentacje technologii i materiałów budowy pasywnych obiektów,

W ramach sieci Polskiego Towarzystwa Energetycznego, prowadzona jest sprzedaż:
1. Projektów domów,
2. Domów jedno i wielorodzinnych pasywnych i niskoenergetycznych wykonanych w technologii drewnianej i prefabrykowanej,
3. Materiałów do docieplania budynków i wykonywania prac wewnętrznych wykończeniowych.
4. Mieszkań,
5. Elementów ogrodzeń, kamer termowizyjnych, kolektorów słonecznych, kominków, ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła, rekuperatorów, siłowni wiatrowych.

współpracujemy z:

1. Producentami chemii i materiałów budowlanych w zakresie prezentacji i popularyzacji materiałów i technologii,
2. Projektantami domów pasywnych,
3. Uczelniami i Instytutami naukowymi,
4. Jednostkami Samorządu Terytorialnego,

wykonujemy:

1. Badania i analizy materiałów i obiektów,
2. Certyfikaty i badanie zgodności produktów z odpowiednimi przepisami i normami,
3. Projektujemy procesy technologiczne i obiekty do produkcji i wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych:  biogazownie, stacje pomp i kolektorów, produkcji biopaliw,
4. Projekty budownictwa pasywnego w technologii drewnianej i prefabrykowanej,
5. Wystawiamy Certyfikaty Domu Pasywnego,
6. Założenia do Planów Zaopatrzenia Gminy w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe,
7. Weryfikujemy i opiniujemy Plany Zaopatrzenia Gminy w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe,
8. Prognozy oddziaływania na środowisko - POS,
9. Świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, mieszkania, obiektu,
10. Audyty termomodernizacyjne i remontowe,
11. Weryfikujemy audyty termomodernizacyjne i remontowe,
12. Audyty efektywności energetycznej,
13. Weryfikujemy audyty efektywności energetycznej,
14. Projektujemy i nadzorujemy realizacje inwestycji w zakresie swojej działalności,
15. Oceny termograficzne budynków,
16. Oceny, opinie opracowania i realizacje w zakresie Regionalnych Projektów Operacyjnych i PROW.

sporządzamy i wydajemy Certyfikaty i Rekomendacje:

1. Certyfikaty Domu Pasywnego.
2. Uczestnictwa.
3. Umiejętności,
4. Stosowania produktów w systemach dociepleń i budownictwie pasywnym,
5. Zgodności produktów z wymaganiami norm budownictwa pasywnego.

Partnerzy PTE:

Uczelnie, Instytuty, Producenci, Projektanci, Wykonawcy, Dystrybutorzy, Banki, Ubezpieczyciele, Transportowcy, Jednostki Samorządu Terytorialnego.

     Prezes PTE

 dr inż. Piotr  ŻukArtykuł jest z Polskie Towarzystwo Energetyczne. Polish Society of Energy
http://www.pte.edu.pl/

Adres tego artykułu to:
http://www.pte.edu.pl//modules.php?name=News&file=article&sid=15