Warunki Techniczne Budynków
Data: 29-07-2021 o godz. 14:01:09
Temat: budownictwo


Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2020 poz. 1608.Dziennik Ustaw, 2020 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Tekst ogłoszony:D20201608.pdf

Artykuł jest z Polskie Towarzystwo Energetyczne. Polish Society of Energy
http://www.pte.edu.pl/

Adres tego artykułu to:
http://www.pte.edu.pl//modules.php?name=News&file=article&sid=143