Oferta PTE
Data: 28-03-2011 o godz. 16:14:32
Temat: pte


Celem PTE jest popularyzacja, upowszechnienie idei, stymulacja rozwoju produkcji i wdrażanie innowacyjnych technologii
Cel realizowany jest poprzez rozwijanie współpracy Uczelni, Instytutów, Organizacji unijnych i samorządowych. Producentów produktów oraz popularyzację oświaty technicznej i rozwiązań innowacyjnych.
Zakres prac wykonywanych przez  POLSKIE TOWARZYSTWO ENERGETYCZNE -PTE:


1. Badania i analizy:
- badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych
- profesjonalne opracowania naukowe i techniczne,
- specjalistycznego projektowania,
- wspomagania edukacji.
- ocena jakości produktów technicznych, badania dopuszczające do produkcji -Certyfikaty ISO,
- wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania według międzynarodowych norm ISO i norm krajowych PN,
- system zarządzania jakością wg ISO 9001
- system zarządzania środowiskowego wg ISO 14001
- system zarządzania bhp wg PN-N 18001
- system HACCP i system zarządzania bezpieczeństwem żywności wg ISO 22000.
2. Energia odnawialna:
- opracowanie i wdrożenia technologii odnawialnych systemów energii;
słońca, ziemi, wiatru, wody, roślin energetycznych,  biogazownie, biopaliwa,
- badanie i wdrożenie innowacyjnych kolektorów słonecznych i pomp ciepła,
3. Budownictwo pasywne i zero energetyczne:
- wdrożenie i popularyzacja innowacyjnych technologii w budownictwie,
- projektowanie procesów technologicznych,
- dostawa i kompletacja linii technologicznych,
- projektowanie systemów dociepleń, kompletacja i dostawa towarów na budowę,
- projektowanie i nadzór nad realizacją projektów,
- systemy dociepleń budynków, opracowania, wdrożenia,
- pasywny dom, dostawa towarów,
- odbiorów poszczególnych etapów prac, z wykorzystaniem metody podciśnieniowej i termograficznej,
- opracowanie audytów energetycznych i certyfikatów,
4.  Energia termojądrowa:
- prognoza rozwoju energetyki termojądrowej,
- prognoza oddziaływania na środowisko - POS,
- projekt i realizacja elektrowni termojądrowej,
- transport paliwa i składowania odpadów,
- systemy zabezpieczeń i dozoru.
5.  Prognozy, audyty, świadectwa energetycznych:
- założenia i aktualizacja; Planów Zaopatrzenia Gminy w Energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe,
- prognozy oddziaływania na środowisko - POS,
- świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, mieszkania, obiektu,
- audyty termomodernizacyjne,
- audyty wewnętrzne.
6. Ochrona środowiska:
- rodzaje zanieczyszczeń i ich emisja,
- zanieczyszczenia ziemi, powietrza i wody,
- prognozy oddziaływania na środowisko,
7. Systemy komunikacji społecznej:
- programy Linuxa, programy na licencji GNU GPL. Notebooki, Nawigacja GPS.
Systemy reklamy wizualnej:
- LED i OLED w reklamie wizualnej.
8. Systemy zabezpieczeń pojazdów i mienia:
- metoda DNA.
- lokalizatory GPS.
- monitoring
9. Ubezpieczenia:
- osobowe,
- majątkowe.
10. Odory:
- Kosmetyki. Perfumy, wody kwiatowe, toaletowe.
- Zapachy przemysłowe.
- Zanieczyszczenia atmosfery.  Badania i analizy.
11. Zdrowa żywność:
12. Szkolenia:

- Kursy, konferencje, szkolenia, studia.
- Organizacja i prowadzenie konferencji, szkoleń, kursów, studiów i egzaminów,
13. Wynalazki:
- opracowanie dokumentacji wynalazków dla UP RP,
- wdrożenia wynalazków.Artykuł jest z Polskie Towarzystwo Energetyczne. Polish Society of Energy
http://www.pte.edu.pl/

Adres tego artykułu to:
http://www.pte.edu.pl//modules.php?name=News&file=article&sid=14