Audyt energetyczny
Data: 28-03-2011 o godz. 11:49:46
Temat:


Polskie Towarzystwo Energetyczne PTE  w Poznaniu, wykonuje audyty energetyczne.
Audyt energetyczny wykonywany jest dla określenia zużycia i strat ciepła w budynku.
Audyt zawiera obliczenia i opracowanie zakresu prac termomodernizacyjnych budynku, lokalnego źródła ciepła, lokalnej sieci cieplnej lub cieci ogrzewczej. Efektem końcowym są propozycję zakresu prac termomodernizacyjnych, powodujące zmniejszenie zużycia energii cieplnej dla celów co i cwu. 

Zmniejszenie zużycia energii daje określone efekty i w zależności od ich wielkości upoważnia inwestora do otrzymania premii termomodernizacyjnej, udzielanej przez bank finansujący koszty tych prac.
Od dnia 19 marca 2009 r. wartość przyznawanej premii termomodernizacyjnej wynosi 20% wykorzystanego kredytu, nie więcej jednak niż 16% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i dwukrotność przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii, ustalonych na podstawie audytu energetycznego.
Zniesiony został wymóg minimalnego wkładu własnego Inwestora (20 % kosztów przedsięwzięcia) oraz ograniczenia do 10 lat maksymalnego okresu spłaty kredytu.
Podstawowym warunkiem formalnym ubiegania się o premię jest przedstawienie audytu energetycznego. Audyt taki powinien być dołączony do wniosku o przyznanie premii składanego wraz z wnioskiem kredytowym w banku kredytującym.

O premię termomodernizacyjną mogą się ubiegać właściciele lub zarządcy:
  • budynków mieszkalnych,
  • budynków zbiorowego zamieszkania,
  • budynków użyteczności publicznej stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego i wykorzystywanych przez nie do wykonywania zadań publicznych,
  • lokalnej sieci ciepłowniczej,
  • lokalnego źródła ciepła.
Premia nie przysługuje jednostkom budżetowym i zakładom budżetowym.
Z premii mogą korzystać wszyscy Inwestorzy, bez względu na status prawny, a więc np.: osoby prawne (np. spółdzielnie mieszkaniowe i spółki prawa handlowego), jednostki samorządu terytorialnego, wspólnoty mieszkaniowe, osoby fizyczne, w tym właściciele domów jednorodzinnych.
Premia termomodernizacyjna przysługuje w przypadku realizacji przedsięwzięć termomodernizacyjnych, których celem jest:
  • zmniejszenie zużycia energii na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej w budynkach mieszkalnych, zbiorowego zamieszkania oraz budynkach stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, które służą do wykonywania przez nie zadań publicznych,
  • zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do w/w budynków - w wyniku wykonania przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła,
  • zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła,
  • całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji - z obowiązkiem uzyskania określonych w ustawie oszczędności w zużyciu energii.
Warunkiem kwalifikacji przedsięwzięcia jest przedstawienie audytu energetycznego i jego pozytywna weryfikacja przez bank.

Artykuł jest z Polskie Towarzystwo Energetyczne. Polish Society of Energy
http://www.pte.edu.pl/

Adres tego artykułu to:
http://www.pte.edu.pl//modules.php?name=News&file=article&sid=12