AKADEMIE PTE Budownictwa Pasywnego   Efektywnosci Energetycznej   Energii Odnawialnej   Infiltec   Pomiary Energetyczne   Rekuperacja   SP SAE
POLSKIE TOWARZYSTWO ENERGETYCZNE: WIEDZA - UMIEJĘTNOƚCI - KOMPETENCJE !!!

Poznan Pl Biuro
e-mail
PTE
· statut
· program
· departamenty
· nasza oferta
· zapisy do PTE
· Akademia Budownictwa Pasywnego
· Akademia Efektywno?ci Energetycznej
· Rejestr Certyfikatorów Energet

Kursy, szkolenia
· kursy i tytu?y zawodowe
· kolektory s?oneczne Heat Pipe
· pompy ciep?a
· audyty energetyczne

Zawartosc
· Sk?adka cz?onkowska i cz?onek PTE
· Partnerzy sieci PTE
· Program PTE
· Program szkolenia audytora efektywno?ci energetycznej
· Certyfikat Domu Pasywnego
· Akademia Budownictwa Pasywnego
· Powietrze na osob? i pomieszczenie
· Oferta dla cz?onków PTE
· Medal PTE dla Arcadiasoft
· Program budowy Fabryk Domów Pasywnych w Polsce
· Biogazownie rolnicze i budownictwo zeroenergetyczne w Polsce
· Medal PTE dla DAES
· Wyróznieni Medalem PTE
· Zasady weryfikacji audytów
· Ustawa o OZE
· Domy pasywne
· Ustawa o OZE przyj?ta
· Energia wokó? nas
· B??dy budowlane

Menu
· Strona główna
· Ankiety
· Archiwalne artykuly
· Artykuly
· FAQ
· Napisz do nas
· Pliki
· Top 10
· Wyslij Newsa
· Zarekomenduj nas

Certyfikat Domu Pasywnego
Certyfikat Domu Pasywnego

POLSKIE TOWARZYSTWO ENERGETYCZNE z siedzib? w Poznaniu Pl, wystawia Certyfikaty Domu Pasywnego PTE.Certyfikat Domu Pasywnego mo?e by? wystawiony dla budynku wykonanego wg podanych zasad a zapotrzebowanie na energi? ocenianego budynku musi by? mniejsze od 15 kWh/m2 a:

1. Projekt budynku wykonany w technologii pasywnej, ocen? wykonuje Akademia Budownictwa Pasywnego PTE.

2. Materia?y budowlane spe?niaj?ce wymagania Domu Pasywnego - DP.

3. Prace budowlane wykonuje Firma posiadaj?ca Certyfikat Umiej?tno?ci DP uzyskany po szkoleniu w PTE.

4. Nadzór i odbiór etapowy prac budowlanych wykonuje uprawniony inspektor nadzoru DP.

5. Odbiór budynku po zako?czeniu budowy, wg wymaga? okre?lonych dla Domu Pasywnego.
Prawa autorskie © Polskie Towarzystwo Energetyczne. Polish Society of Energy Wszystkie prawa zastrzeżone.

Opublikowane: 2011-09-22 (5597 odsłon)

[ Wróæ ]

Polskie Towarzystwo Energetyczne PTE Polish Society of Energy PSE
Pozna? 2011-2018